Från Shalom Orphanage till fosterfamiljsstöd

Sommaren 2010 byggde jag upp barnhemmet Shalom Orphanage i den lilla byn Kofi Ansah ute på Ghanas landsbygd, vilket blev startskottet på ett livslångt åtagande. Sedan dess har jag drivit det helt själv endast med hjälp av svenska bidragsgivare och dagligen arbetat för att utveckla och förbättra livssituationen för våra barn. 

I början av 2015 uppstådde stora oroligheter i Kofi Ansah och på barnhemmet. Att leva och driva ett sådant här projekt i en liten by långt ute på Ghanas landsbygd, har sina svårigheter, men under den senaste tiden har problematiken nått en helt ny nivå. Kulturen och synsättet som här råder är väldigt annorlunda mot vad vi är vana vid i Sverige och i princip omöjligt att förstå sig på om man inte själv lever mitt i det. Under fem år bidrog jag till en enorm utveckling både i byn Kofi Ansah, på barnhemmet och för våra barn där. 

Genom årens gång så har min styrka och kunskap här i Ghana utvecklats. Tack vare detta har vi kunnat genomföra allt vi genom åren har gjort på barnhemmet, vilket har gynnat barnen fullt ut. Desto starkare min roll på barnhemmet har blivit samt det faktum att jag valt att utöka mitt engagemang även utanför barnhemmet och byn med vidare projekt för barn och unga, desto mer har byledningen och övriga inblandade försökt kontrollera, utöva påtryckningar samt motarbeta mig. De vill ha fullständig makt och kontroll för att själva kunna driva barnhemmet som de vill samt bestämma vad pengarna ska användas till. Då detta inte är ett alternativ för mig eftersom det inte kommer att gynna varken barnhemmet eller barnen, har det tillslut lett till att de inte längre vill ha mig där. Detta har de tydligt visat genom bland annat fysiska och psykiska påhopp, inbrott, stöld och hot. Deras enorma makt- och kontrollbehov är det som styr och att de genom sitt agerande förstör både för sig själva och för barnen är ingenting som de tar i beaktning.

Våren 2015 lämnade jag Kofi Ansah för gott och började arbeta för att hitta alternativa lösningar för barnen som tidigare bott där, för att fortsätta stödja dem på väg mot en ljus framtid. Mitt arbete med barnen från Kofi Ansah fortsätter numera genom våra verksamheter inom Together as One tillsammans med Terese, där vi nu förutom barnhem och skola även arbetar med släkting- och fosterfamiljsstöd. Mer om barnen och hur vi nu med dem har gått vidare finns att läsa här.

/Susanna Benckert