Royal Best Hope School

Royal Best Hope School är en privat grundskola som ligger i den lilla byn Oboyambo ute på Ghanas landsbygd. Skolan började byggas år 2010 med medel från en internationell hjälporganisation, men byggdes aldrig klart och verksamheten blev därför lidande. Tre klassrum färdigställdes vilka var tänkt till de allra yngsta barnen, nursery och kindergarten. Med 212 elever inskrivna på skolan gjorde de få lärarna det bästa de kunde för att undervisa från nursery och upp till klass 9 (Primary School och Junior High School som det heter i Ghana). På grund av utrymmesbrist skedde den mesta av undervisningen utomhus vilket innebar att skolan var tvungen att stänga under regnperioden. Då det inte finns några andra skolor i närheten var det enormt många barn som stod på kö för att få börja. 

Sommaren 2014 tog Together as One över ledningen av skolan och påbörjade uppbyggnaden av de nya skolbyggnaderna. 12 klassrum står nu färdiga, tillsammans med bibliotek, datasal, laboratorium och kontor. Att vi valde att bygga upp en skola långt ute på landsbygden i en liten by bottnar i en tanke kring att alla barn har rätt att gå i skolan. Vi vill ge barn som annars aldrig skulle ha haft chansen, varken ekonomiskt eller avståndsmässigt, att gå i en skola med den kvalitet på utbildning som en skola med vår standard erbjuder. Vi klassas som en av de bästa skolorna i södra Ghana. Detta baseras på lokalerna, lärare, utbildningsmaterial, praktiskt undervisning så som en datasal, kemi/biologilabb, hemkunskap, idrottslektioner och bibliotek ger, samt att vi erbjuder studiebesök för eleverna.

Många skolor framförallt de kommunala har stora problem med att lärare inte dyker upp, det finns inte textböcker, vissa klassrum har knappt väggar och tak samt att all undervisning sker teoretiskt. Försök lära dig hur en dator fungerar när du aldrig har sett en. Barnen blir även väldigt ofta slagna vilket är något som inte är tillåtet i vår skola. 

Det är långa avstånd mellan byarna ute på landsbygden och många barn går inte i skolan för att det är för långt att gå till närmaste skola. Tack vare våra två skolbussar kan vi nu erbjuda våra elever att på ett tryggt och enkelt sätt ta sig till skolan samt att många barn som tidigare inte har kunnat gå i skolan nu har getts möjlighet till utbildning.

Sedan vi tog över skolan har vi tack vare de nya klassrummen och skolbussarna hittills kunnat ge totalt 480 elever möjligheten till bra utbildning. 


Våra önskade utvecklingsprojekt där ditt bidrag är betydelsefullt

Skollunch
Att säkerställa rent och lättåtkomligt dricksvatten var något av det första vi gjorde när vi tog över skolan och idag har våra elever tillgång till en närliggande vattenpump. Eleverna kan idag köpa mat vid skolan eller från byn, men på grund av ekonomiska svårigheter är det många barn som inte har möjlighet till detta. Detta innebär att de inte äter någonting under hela skoldagen vilket är ett enormt problem då det är svårt att fokusera under lektionerna utan energi. Eleverna får därmed inte möjlighet att få ut så mycket av sin skolgång som de skulle kunna få. Vi önskar därför att vi får möjlighet att ge alla våra elever i skolan ett gratis mål näringsrik mat om dagen, så att de ska få energi för att orka fokusera och prestera under skoldagen. En kostnad som uppgår till 25,000 kr per månad för 500 elever.

Stipendium
Att efter avslutad grundskoleutbildning gå vidare till Senior High School är det tyvärr inte så många ute på landsbygden som har möjlighet till. Senior High School motsvarar det svenska gymnasiet och eleverna bor på internat vilket innebär en stor kostnad för familjer på landsbygden. I Ghana anses utbildning vara nyckeln till framgång men med många barn i familjen finns inte den ekonomiska möjligheten att låta alla barn vidareutbilda sig. Vi önskar därför att varje år kunna utfärda ett stipendium till en elev i avgångsklass 9, för att hjälpa eleven att genomföra Senior High School och därmed kunna påverka sin egen framtid. Ett stipendium till ett värde av ca 30,000 kr för tre års studier med helinackordering. Vår vision är att bli den bästa skolan och erbjuda bra utbildning för så många barn som möjligt!
 

För information om hur Du ger ett bidrag klicka här!