Att ingen kan göra allt men alla kan göra något, är en grundtanke som genomsyrar vårt engagemang så väl som vårt arbete. Vi verkar för att utveckla och förbättra livssituationen för barn och familjer i Ghana. Genom hjälp till självhjälp skapar vi även förutsättningar och möjligheter för att barn och familjer i Ghana ska kunna påverka sin egen livssituation och framtid.

Together as One drivs av Susanna Benckert och Terese Engborg som under många år har verkat i Ghana. Sedan vi kom till Ghana för första gången har vår kärlek till landet bara växt. Det varma bemötandet från människorna vi har mött har lett fram till att vi idag har vigt våra liv åt att ge andra chansen att förändra sina.

Vi hoppas att du är med oss – för tillsammans kan vi göra skillnad!
/Susanna & Tessa
                                                      

                      Yeye kor yegyina - Together as One

Följ oss på Facebook

Ge ett bidrag!

Ta chansen att göra skillnad - gör en insats och ge ett bidrag där varje krona går fram, utan mellanhänder och administrativa kostnader!
 
Bankgiro 221-1126
Swish 1230973081

Med din gåva är du med och förbättrar livssituationen för barn och familjer samt stöttar våra utvecklingsprojekt.
Ditt engagemang gör skillnad!

Vill du bli fadder?
Vill du bli månadsgivare?
Vill du bli stipendiefadder?
Vill du bli företagssponsor?

 
Läs mer här: Ge ett bidrag

Tack till

                                      BWG Invest Sarl