Tinas Childcare

Tinas Childcare drivs sedan hösten 2013 av en fantastisk kvinna vid namn Tina. Tina, som vi har känt och samarbetat med under flera år, sträckte ut en hjälpande hand åt de föräldralösa och utsatta barnen. När vi första gången kom till Tinas Childcare bodde de i ett litet hus, som de tillfälligt hyrde, intill en stor landsväg, där alla barnen sov tillsammans i ett och samma rum på golvet. De sanitära problemen var omfattande utan fungerande toaletter eller tillgång till rent vatten. Spridning av hudåkommor och andra sjukdomar var svåra att få kontroll över och rädslan för att bli vräkta fanns alltid närvarande. 

Vi har nu skapat en trygg plats för barnen på Tinas Childcare att växa upp på. Hösten 2014 köpte vi en bit mark och byggde upp ett hem för barnen. Genom detta har vi gett barnen på Tinas Childcare goda förutsättningar för att växa upp till glada och friska barn som har möjlighet att påverka sin egen framtid.

På Tinas childcare bor idag 60 barn, en härlig blandning i åldrarna 6-20 år. På barnhemmet bor också två stycken husmödrar, Lizzy och Beatrice, som skötar allt hushållsarbete och tar hand om barnen samt en storebror, Michael som är som en vaktmästare samt han tar hand om all åkermark och är en fantastiskt förebild för barnen. Vi har även vår chaufför och alltiallo William som förutom att köra en av skolbussarna även är som en pappa och en bra förebild för barnen. Barnhemmet är beläget ett par mil utanför Agona Swedru, i södra Ghana. Med papayaträd, slingrande grönska och fälten runtomkring bor de fantastiskt vackert, en idyllisk plats för våra barn att växa upp på.
Läs mer om våra fantastiska barn här!

Att ge barnen den näringsrika och varierade kost som de behöver för att växa upp till trygga och starka individer samt möjlighet att gå i skolan är något vi lägger stor vikt vid. För att säkerställa dessa behov hos barnen har vi startat en fadderverksamhet där varje barn har en matfadder och en skolsponsor.

De äldre barnen, klass 8-9, går på Royal Best Hope School. De åker varje dag skolbuss till skolan. 
De andra barnen, förskola till klass 7, går på Tinas Childcare Academy som ligger in ansluting till barnhemmet. 
 
Vi jobbar även långsiktigt med självförsörjning. Vi har bredvid barnhemmet köpt mark där vi ägnar oss åt jordbruk. Vi odlar många av de grödor som används flitigt i barnens kost, tillexempel majs, kassava och matbanan. 

Läs mer om hur man blir fadder här!