Tinas Childcare

Tinas Childcare drivs sedan hösten 2013 av en fantastisk kvinna vid namn Tina, efter att barnhemmets tidigare ägare blev för gammal och sjuk för att klara av ansvaret. Tina, som vi har känt och samarbetat med under flera år, sträckte ut en hjälpande hand åt de föräldralösa barnen. När vi första gången kom till Tinas Childcare bodde de i ett litet hus, som de tillfälligt hyrde, intill en stor landsväg, där alla barnen sov tillsammans i ett och samma rum på golvet. De sanitära problemen var omfattande utan fungerande toaletter eller tillgång till rent vatten. Spridning av hudåkommor och andra sjukdomar var svåra att få kontroll över och rädslan för att bli vräkta fanns alltid närvarande. 

Vi har nu skapat en trygg plats för barnen på Tinas Childcare att växa upp på. Hösten 2014 köpte vi en bit mark och byggde upp ett hem för barnen. Genom detta har vi gett barnen på Tinas Childcare goda förutsättningar för att växa upp till glada och friska barn som har möjlighet att påverka sin egen framtid.

På Tinas childcare bor idag 41 barn, en härlig blandning i åldrarna 2-14 år. På barnhemmet bor också tre stycken husmödrar som skötar allt hushållsarbete och tar hand om barnen. Barnhemmet är beläget ett par mil utanför Agona Swedru, i södra Ghana. Med papayaträd, slingrande grönska och fälten runtomkring bor de fantastiskt vackert, en idyllisk plats för våra barn att växa upp på.
Läs mer om våra fantastiska barn här!

Att ge barnen den näringsrika och varierade kost som de behöver för att växa upp till trygga och starka individer samt möjlighet att gå i skolan är något vi lägger stor vikt vid. För att säkerställa dessa behov hos barnen har vi startat en fadderverksamhet där varje barn har en matfadder och en skolsponsor.

Barnen har tidigare gått i den lokala skolan i byn men det har visat sig att den är mycket bristfällig både vad gäller undervisning och hur man behandlar barnen. Lärarna dyker upp och har lektion när de själva behagar samt att barnen blir slagna väldigt ofta. Vi beslutade därför att låta barnen gå i privatskola där undervisningen är betydligt bättre och kvalitativ samt att aga inte är tillåtet. Skolan ligger dock en bit bort och vi har därför även investerat i en skolbuss som kör dem till och från skolan varje dag.

För de allra minsta har vi skola hemma i en separat skolbyggnad bredvid barnhemmet. Vi har tre anställda utbildade lärare som gör ett fantastiskt jobb. Förskolorna i Ghana har ofta stora barngrupper och det är svårt att ge den enskilda individen den hjälp och uppmärksamhet den behöver. Att ha de små barnen, som alla kommer från turbulenta förhållanden, hemma ger dem även den trygghet de behöver i sin unga ålder samt att de i lugn och ro kan få den start i skolan som de förtjänar.

Vi jobbar även långsiktigt med självförsörjning. Vi har bredvid barnhemmet köpt en mark där vi ägnar oss åt jordbruk. Vi odlar många av de grödor som används flitigt i barnens kost, tillexempel majs och kassava. Förutom tre mammor har vi även två anställda vars huvudsakliga uppgift är att ta hand om våra odlingar. Detta ger oss också möjlighet att säkerställa att barnen får den varierade kost som de behöver.

Läs mer om hur man blir fadder här!