Royal Best Hope School

Royal Best Hope School är en privat grundskola som ligger i den lilla byn Oboyambo ute på Ghanas landsbygd. Skolan började byggas år 2010 med medel från en internationell hjälporganisation, men byggdes aldrig klart och verksamheten blev därför lidande. Tre klassrum färdigställdes vilka var tänkt till de allra yngsta barnen, nursery och kindergarten. Med 212 elever inskrivna på skolan gjorde de få lärarna det bästa de kunde för att undervisa från nursery och upp till klass 9 (Primary School och Junior High School som det heter i Ghana). På grund av utrymmesbrist skedde den mesta av undervisningen utomhus vilket innebar att skolan var tvungen att stänga under regnperioden. Då det inte finns många skolor i närheten var det enormt många barn som stod på kö för att få börja. 

Sommaren 2014 tog Together as One över ledningen av skolan och påbörjade uppbyggnaden av de nya skolbyggnaderna. 13 klassrum står nu färdiga, tillsammans med bibliotek, datasal, laboratorium och kontor. Att vi valde att bygga upp en skola långt ute på landsbygden i en liten by bottnar i en tanke kring att alla barn har rätt att gå i skolan. Vi vill ge barn som annars aldrig skulle ha haft chansen, varken ekonomiskt eller avståndsmässigt, att gå i en skola med den kvalitet på utbildning som en skola med vår standard erbjuder. Vi klassas som en av de bästa skolorna i södra Ghana. Detta baseras på lokalerna, lärare, utbildningsmaterial, praktiskt undervisning så som en datasal, kemi/biologilabb, hemkunskap, idrottslektioner och bibliotek ger, samt att vi erbjuder studiebesök för eleverna.

Många skolor framförallt de kommunala har stora problem med att lärare inte dyker upp, det finns inte textböcker, vissa klassrum har knappt väggar och tak samt att all undervisning sker teoretiskt. Försök lära dig hur en dator fungerar när du aldrig har sett en. Barnen blir även väldigt ofta slagna vilket är något som inte är tillåtet i vår skola. 

Det är långa avstånd mellan byarna ute på landsbygden och många barn går inte i skolan för att det är för långt att gå till närmaste skola. Tack vare våra tre skolbussar kan vi nu erbjuda våra elever att på ett tryggt och enkelt sätt ta sig till skolan samt att många barn som tidigare inte har kunnat gå i skolan nu har getts möjlighet till utbildning.

Sedan vi tog över skolan har vi tack vare de nya klassrummen och skolbussarna hittills kunnat ge totalt 480 elever möjligheten till bra utbildning. 


Våra önskade utvecklingsprojekt där ditt bidrag är betydelsefullt

 Ett nytt klassrum
De minsta barnen som går i nursery, motsvarande förskolan, trängs idag i ett klassrum. De är när de är som flest mer än 60 barn i samma rum, de får ibland sitta två på en stol då det inte finns plats för mer möbler. Vi önskar bygga ett till klassrum så att vi kan dela upp barnen på två så att de får mer utrymme och en bättre möjlighet för inlärning och lek. 


Vår vision är att bli den bästa skolan och erbjuda bra utbildning för så många barn som möjligt!
 

För information om hur Du ger ett bidrag klicka här!