Tinas Childcare Academy

Tinas Childcare Academy ligger i anslutning till barnhemmet i byn Ayensuadze. Skolan startades 2016 då som en förskola. Då de kommunala skolorna bara tar emot barn från 4 år och uppåt var det en stor efterfrågan på just klasser för de minsta. Sedan 2018 har vi varje år byggt ut skolan med nya klassrum för att en dag nå vårt mål med en fullskalig grunskola. 

Vi har idag 13 klasser. Två Creche klasser (1-3 åringar) två nursery klasser (3-4 åringar) KG 1 & 2 ( förskoleklasser, 6 års) samt klass 1 - 7. Det jobbar 14 lärare,
1 administratör, 1 rektor, 2 kokerskor och 3 busschaufförer på skolan. 

Alla våra elever hämtas och lämnas från 17 olika byar varje dag med våra tre skolbussar.

Vårt mål med Tinas Childcare Academy är att ge fattiga och utsatta barn en bra skolgång och möjligheten till en bättre framtid.