Våra mål

  • Skapa en trygg plats för barn att växa upp på.
  • Ge barn och unga möjlighet till utbildning genom skolgång, lärlingsprogram och praktikarbete.
  • Stödja och effektivisera lokalproducerande verksamhet som till exempel jordbruk. Ett långsiktigt arbete för att familjer ska få bättre levnadsvillkor.
  • Genom hälsofrämjande verksamhet motverka sanitetsproblem och förbättra tillgång till sjukvård.