Genomförda projekt på Royal Best Hope School

2014
- Skolan byggs
. Med finansiering från Birgitta och William Gunnarsson kunde vi våren 2014 påbörja uppbyggnaden av Royal Best Hope School. De tre klassrummen på förskolan som fanns sedan tidigare kompletterades med en byggnad för låg- och mellanstadiet, samt en byggnad för högstadiet. Totalt 9 klassrum byggdes, samt utrymmen för kontor, bibliotek och datasal. 

2015 & 2016
- Skolbuss. Ute på landsbygden är det långt mellan byarna och på grund av långa avstånd är det många barn som inte går i skolan. Tack vare våra tre skolbussar kan många fler barn ta sig till vår skola och få den utbildning varje barn har rätt till.

- Vattenpump. Det borrades efter vatten och en pump installerades vid skolan för att förse eleverna med friskt och rent vatten.

- Bibliotek, datasal och laboratorium. Ett stort steg i kampen om att få in praktisk undervisning i den annars ganska enformiga och teoretiskt lagda läroplanen. 

- Cementgångar mellan skolbyggnaderna. Under regnperioden omvandlas skolgården till ren lervälling. Tack vare att vi beslutade att anlägga cementgångar mellan byggnaderna så kan eleverna nu lättare ta sig fram till klassrum och toaletter.

- Nytt innertak på preschool. På grund av problem med fladdermöss så har innertaket gjort av plywood börjat luckras upp av fladdermössens avföring vilket bidrag till att delar av innertaket rasade in. För elevernas hälsa och säkerhet så rev vi därför ner hela det gamla innertaket, sprayade och sanerade för att därefter sätta upp nytt innertak. Vi tätade även alla de håligheter som uppstått runt om byggnaden för att liknande problem inte ska uppstå igen.

- Generator. När vi byggde skolan fanns ingen el i byn. En generator införskaffades då för att kunna bedriva undervisning i datasalen.

- El till skolan. Elen har nu, maj 2016, kommit till byn och el har nu dragits till skolan. 

2017 & 2018
- Idrottsområde. För att få in fysisk träning och idrott på elevernas scheman så har vi upprättat idrottsområden runt om skolan där eleverna kan ägna sig åt sporter som till exempel fotboll, volleyboll, basket och innebandy.

- Toaletter och urinoarer. Med ett ökat elevantal behöver också de sanitära anläggningarna byggas ut. Genom att bygga till fler toaletter och urinoarer håller vi sjukdomar som kolera på ett tryggt avstånd.

- Byte av tak på förskolan. Vi har bytt ut taket på förskolan. Förskolan byggdes 2010 och på grund av hårt väder och slitage var det var dags att byta taket. Ett helt nytt kvalitetstak har nu ersatt den gamla.

- Ny köksbyggnad. Vi har byggt en ny och mycket bättre köksbyggnad där mat kan lagas i både sol, regn och vind. 

2019 
 - Mur kring skolan. För att öka säkerheten kring skolan har en mur med grind byggts runt skolans område.

2020
 - Nya toaletter. Nya toaletter då de gamla är slitna och elevantalet har ökat.