Från Shalom Orphanage till stöd i familjen

Sommaren 2010 byggde Susanna upp barnhemmet Shalom Orphanage i den lilla byn Kofi Ansah ute på Ghanas landsbygd. Fram till 2013, när Terese kom in i bilden, drev hon det helt själv.

I början av 2015 uppstådde stora oroligheter i Kofi Ansah och på barnhemmet. Att leva och driva ett sådant här projekt i en liten by långt ute på Ghanas landsbygd, har sina svårigheter, men under 2016 nådde problematiken en helt ny nivå. Kulturen och synsättet som här råder är väldigt annorlunda mot vad vi är vana vid i Sverige och i princip omöjligt att förstå sig på om man inte själv lever mitt i det. 

Genom årens gång så har vår styrka och kunskap här i Ghana utvecklats. Tack vare detta har vi kunnat genomföra allt vi genom åren har gjort på barnhemmet, vilket har gynnat barnen fullt ut. Desto starkare vår roll på barnhemmet blev samt det faktum att vi valt att utöka vårt engagemang även utanför barnhemmet och byn med vidare projekt för barn och unga, desto mer kontroll ville byledningen och övriga inblandade få. Detta visade de tydligt genom bland annat fysiska och psykiska påhopp, inbrott, stöld och hot. Att lämna över kontrollen till byledningen var inte ett alternativ eftersom det inte skulle ha gynna varken barnhemmet eller barnen. Detta ledde tillslut till att de inte längre ville ha oss kvar där. 

Våren 2015 lämnade vi därför Kofi Ansah för gott och började arbeta för att hitta alternativa lösningar för barnen som tidigare bott där, för att fortsätta stödja dem på väg mot en ljus framtid. Arbete med barnen från Kofi Ansah fortsätter genom våra verksamheter inom Together as One där vi nu förutom barnhem och skola även arbetar med stöd i familjen.