Genomförda projekt på Tinas Childcare Academy


2016

- Förskolan byggs.
Två klassrum färdigställs för att kunna ta emot fler barn. Trycket på skola för de allra minsta är otroligt högt!

2018

- Skolbyggnad.
4 klassrum byggs. Ett till förskoleklassrum samt tre för klass 1-3. Detta för att ge fler barn möjligheten att gå i en bra skola.

- Skolbuss.
Sedan vi byggt de nya klassrummen har fler elever kommit till skolan och många kommer från byar en bit ifrån. Många dagar har föräldrarna inte tid att ta barnen till skolan eftersom de måste gå tidigt till farmen. Resultatet är dålig närvaro och barnen hamnar bakom i skolan. Vi satsade på en skolbuss för att hjälpa barnen att komma till skolan varje dag på ett säkert sätt. Bussen gav oss också möjlighet att hjälpa fler barn som bor lite längre bort att komma till skolan.

2019

- Toaletter.
Fyra toaletter och två urinoarer byggs. Genom att bygga toaletter och urinoarer håller vi sjukdomar som kolera på ett tryggt avstånd.

- Skolbuss
Sedan vi byggt de fyra nya klassrummen har fler elever kommit till skolan och många kommer från byar en bit ifrån. Vi har därför investerat i en ytterligare skolbuss för att hjälpa fler barn med möjligheten till bra skolgång. 

- Skolbyggnad 
4 nya klassrum byggs för att kunna ta emot klass 4-6 samt ge våra minsta ett till klasrum då de är så många. 

2020

- Skolbyggnad
2 nya klassrum byggdes för att kunna ta emot fler barn i de mindre åldrarna. Vi har nu 6 klassrum till vår förskoleverksamhet. 

2021

- Skolbyggnad
Grunden för 3 nya klassrum, 1 bibliotek, 1 datasal samt kontor gjordes iordning. Grunden är gjord för en tvåvåningsbyggnad. Ett av klassrummen gjordes klart för att kunna ta emot klass 7. 

- Skolbuss
Med många nya barn som ville komma till skolan investerad vi i ytterligare en skolbuss för att kunna ge fler barn chansen att gå i skolan.