Genomförda projekt på Tinas Childcare

Barnhemmet byggs. Med finansiering från svenska bidragsgivare kunde vi hösten 2014 köpa mark och börja uppbyggnaden av ett tryggt hem för barnen på Tinas Childcare. En byggnad beståendes av fem sovsalar, en matsal och ett allrum.

Hälsoförsäkringar. Barnen får tillgång till sjukvård och mediciner.

Skolgång. De äldre barnen börjat i en privatskola medans de yngre barnen har undervisning hemma med två lärare som anställs. Tidigare hölls bristfällig och oregelbunden undervisning och för de äldre barnen som gick i den kommunala skolan i byn, var aga ett stort problem. Barnen får nu vidareutveckling och kunskap vilket ger dem stora möjligheter till att kunna påverka sin egen framtid.

Borrning efter grundvatten samt vattenpump. Barnen får tillgång till rent och friskt vatten i princip obegränsad tillgång. Detta är ett stort steg i kampen om friska och hälsosamma barn.

- Köksbyggnad. Då maten lagas över öppen eld utomhus bidrar regn och blåst med stora påfrestningar. Genom att bygga en köksbyggnad kan våra kokerskor laga mat oavsett väder.

- Dräneringskanaler runt byggnaden. På grund av erosionen är barnhemmet väldigt utsatt för de stora vattenmassor som pressar på och husfasaden och husgrunden får utstå mycket. Genom dräneringskanaler runt om byggnaden samlas vattnet upp samt transporteras vidare förbi huset, vilket är viktigt för barnens och barnhemmets säkerhet.

- Hönsfarm. Mellan 2015 och 2017 bedrev vi hönsfarm och hade 1000 kycklingar. Äggen gav barnen viktigt protein och överskottet sålde vi på den lokala marknaden. Tyvärr blev det i längden en dyr verksamhet på grund av höga veterinärkostnader, som inte genererade i den mängd ägg vi hade önskad och därför lades hönsgården till slut ner.

- Åkermark. Runt omkring barnhemmet har vi köpt mark där vi odlar många av de grödor som utgör basen i maten på barnhemmet. Detta ger oss möjligheten att säkerställa att barnen får den varierade kost som de behöver.

- Bevattningssytem. Då torkan slår till är det mångas skördar som förstörs. För att undvika detta på barnhemmet och få skörd året runt har vi införskaffat ett bevattningsystem för att hålla våra grödor glada även i stekande solen.

- Skolbyggnad. Då de yngsta barnen som går i förskolan har undervisning hemma på barnhemmet med tre anställda lärare krävs mer utrymme. För att barnen ska slippa ha undervisningen inne på barnhemmet har vi byggt till en fristående skolbyggnad.

- Renovering av barnhemmet. Med många barn i huset krävs det med jämna mellanrum renovering. Våren 2017 målades barnhemmet om, delar av innertaket lades om, glaspersiennerna byttes ut med fönsterluckor och sängarna som blivit lite rangliga fick nytt liv igen.