Genomförda projekt på Tinas Childcare

2014

Barnhemmet byggs. Med finansiering från svenska bidragsgivare kunde vi hösten 2014 köpa mark och börja uppbyggnaden av ett tryggt hem för barnen på Tinas Childcare. En byggnad beståendes av fem sovsalar, en matsal och ett allrum.

2015

Hälsoförsäkringar. Barnen får tillgång till sjukvård och mediciner.

- Köksbyggnad. Då maten lagas över öppen eld utomhus bidrar regn och blåst med stora påfrestningar. Genom att bygga en köksbyggnad kan våra kokerskor laga mat oavsett väder.

- Hönsfarm. Mellan 2015 och 2017 bedrev vi hönsfarm och hade 1000 kycklingar. Äggen gav barnen viktigt protein och överskottet sålde vi på den lokala marknaden. Tyvärr blev det i längden en dyr verksamhet på grund av höga veterinärkostnader, som inte genererade i den mängd ägg vi hade önskad och därför lades hönsgården till slut ner.

- Åkermark. Runt omkring barnhemmet har vi köpt mark där vi odlar många av de grödor som utgör basen i maten på barnhemmet. Detta ger oss möjligheten att säkerställa att barnen får den varierade kost som de behöver.

2017

- Dräneringskanaler runt byggnaden. På grund av erosionen är barnhemmet väldigt utsatt för de stora vattenmassor som pressar på och husfasaden och husgrunden får utstå mycket. Genom dräneringskanaler runt om byggnaden samlas vattnet upp samt transporteras vidare förbi huset, vilket är viktigt för barnens och barnhemmets säkerhet.

- Renovering av barnhemmet. Med många barn i huset krävs det med jämna mellanrum renovering. Våren 2017 målades barnhemmet om, delar av innertaket lades om, glaspersiennerna byttes ut med fönsterluckor och sängarna som blivit lite rangliga fick nytt liv igen.
 

- Utomhusbelysning. Vi installerade stora lampor utomhus eftersom det blir bäcksvart när solen går ner omkring klockan 7. Detta för att barnet ska känna sig trygga, förhindra inbrott och hålla djur borta på natten.

2018

- Vattenreningssystem. Tack var bidrag från Installtörsföretagen har ett vattenreningssystem installerats. Vattnet från borrhålet, som gjordes när vi byggde barnhemmet, var för dåligt för att användas. Vi fick istället köpa vatten varje månad för att kunna ge barnen rent vatten vilket var en stor kostnad för oss. När vi fick finansieringen för att installera vattenreningssystemet var det en stor lättnad. Vattnet från borrhålet går nu genom reningssystemet och barnen har det renaste vattnet de kan få och det är gratis!

- Gas för matlagning. Att laga mat över öppen eld är en allvarlig hälsorisk. Det är dyrare med gas än med ved, men när det gäller våra mammors och barns hälsa är det ingen tvekan. Mammorna var väldigt glada och lättade när vi kom med gasspisen!

-Nytt sovrum. Eftersom antalet barn har ökat sedan vi byggde barnhemmet bestämde vi oss för att göra ett nytt sovrum för de äldsta pojkarna. Vi bestämde oss för att använda en del av matsalen för det ändamålet. Vi gjorde också nya sängar, fixade elen så att de kunde ha ljus och en fläkt och säkrade fönstrena med myggnät.