2014 > 06

Tänk vad en alldeles egen uppsättning kläder kan bringa mycket lycka i ett barns liv! 

Världens härligaste barn, som är värda mycket mer än de i dagsläget har. För en ljus framtid är ett tryggt hem A och O för dessa små. 

Det är där och nu vi börjar.
Together as One!

Läs hela inlägget »

Såhär ser den provisoriska delen av Best Hope International School ut idag. Med hjälp av naturmaterial, lerväggar och ett tunt plåttak har man gjort ett försök att få lite skydd mot sol, regn och vind.

De starka stormarna under regnperioden är dock allt för påfrestande och denna lösning är inte fungerande i längden. Dessutom ryms bara en bråkdel av eleverna i dessa lokaler vilket påverkar deras möjlighet till undervisning.

Nu arbetar vi för att bygga upp hållbara och säkra lokaler, så att fler barn och unga får möjlighet till utbildning!

Läs hela inlägget »

Att alla barn har rätt till en trygg uppväxt där omtanke och kärlek är naturliga inslag i vardagen, är lätt att ta för givet. För många är verkligheten något helt annat.

Detta är Anotye. Han har under sin uppväxt levt som gatupojke. Som så många andra barn i Ghana har han överlevt genom att putsa folks skor, bära bagage och sälja vatten på busstationerna.

Idag har han sitt hem på Tinas Childcare och nu har han precis börjat skolan. Anotye har fått en chans till ett helt nytt liv. En chans till att få den där trygga uppväxten där omtanke och kärlek är naturliga inslag i vardagen.

Vi är inte riktigt där än, men vi är på väg. Nu siktar vi mot målet – att skapa en trygg plats för barnen på Tinas Childcare att växa upp på. För Anotye och för hans 26 bröder och systrar.

Läs hela inlägget »

Förberedelserna är i full gång. Marken för Tinas Childcare är nu köpt och vi håller på med planskiss inför bygge av både bostadshus, dass- och duschbås samt planering inför tillgång till rent vatten. I den lilla byn Oboyambo där Best Hope Int School ligger är vi i fullt planeringsskede tillsammans med byledningen. Vi arbetar just nu för att komma fram till hur vi ska lägga upp bygget för att eleverna ska få så mycket utrymme som det är möjligt.

Vi brinner starkt för dessa åtaganden och någonting vi har i överflöd är vilja och energi. Förutom vårt stora engagemang känner vi oss också oerhört trygga i våra åtaganden då vi genom de fyra senaste åren i Ghana har samlat på oss både stor erfarenhet och stor kunskap. Det vi nu saknar är ekonomiska medel för att genomföra dessa projekt och vi hoppas självfallet att just Du vill vara med och bidra till dessa projekts utförande och utveckling!

Stöd oss på Bankgiro 221-1126.

Medaase <3
(Tack!) 

Läs hela inlägget »

Best Hope International School är en privat grundskola som ligger i den lilla byn Oboyambo ute på Ghanas landsbygd. Skolan byggdes år 2010 med medel från en internationell hjälporganisation, men byggdes aldrig klart och verksamheten har därför blivit lidande. Tre klassrum färdigställdes vilka var tänkt till de allra yngsta barnen, nursery och kindergarten. Idag är 212 elever inskrivna på skolan och lärarna gör det bästa de kan för att undervisa från nursery och upp till klass 9 (Primary School och Junior High School som det heter i Ghana). På grund av utrymmesbrist sker den mesta av undervisningen utomhus vilket innebär att skolan måste stänga under regnperioden. Då det inte finns några andra skolor i närheten är det är enormt många barn som står på kö för att få börja. Men på grund av brist på utrymme, medel och organisation så har lärarna inte möjlighet att tillgodose behoven.

De senaste veckorna har vi därför suttit i möte med byledningen i Oboyambo och tillsammans med dem arbetat fram en åtgärdsplan. 

Together as One verkar nu för att bygga klart skolan, sätta ihop en bra ledning samt lärarkår och få in eleverna. Därefter innebär vårt åtagande att långsiktigt bygga upp en bra drift av skolan och dess verksamhet. 

Läs hela inlägget »

Häromdagen var vi och tittade på den mark som vi har blivit rekommenderade att bygga upp ett nytt hem på för barnen på Tinas Childcare. 

Marken har helt fantastiska omgivningar och ligger mellan de små byarna Abasa och Ayensuadze ute på Ghanas landsbygd. Avskilt och långt ifrån stora bilvägar, men ändå med närhet till bysamhällen där det finns tillgång till både skolor, sjukvård och marknader. Ca en hektar stor är marken, vilket innebär att det finns gott om plats för att upprätta både bostadshus, dass- och duschbås, farm osv. Halva marken består redan nu av en papayaplantage vilken vi till en början har tänkt ha kvar som den är, för att kunna dra nytta av den både för egen del och för försäljning. 

Papperna är nu påskrivna och en underbar känsla infinner sig i kroppen. 

Marken är vår!

Läs hela inlägget »

Arkiv